Zoeken

6 Geheimen van een goede relatie

Bijgewerkt op: 20 dec. 2019


Goede relatie

1. Deel je verwachtingen

Feest

Relaties beginnen met verwachtingen en twijfels. We proberen de beste kant van onszelf te laten zien, vooral in het begin. Misschien doet de ander dat ook en ontstaan er gewoontes waar we later moeilijk vanaf kunnen komen. Helaas kan dat ons later duur komen te staan. Kunnen we dat wel vol blijven houden? We kunnen verwachtingen bij elkaar wekken die we later niet meer waar kunnen of willen maken. En dan is het hek van de dam. Want je ging bijvoorbeeld toch altijd graag mee naar alle verjaardagen in de familie? Nu wil je opeens niet meer? Dat wordt door de ander niet begrepen. Wees eerlijk over wat er in je omgaat. Verwoord het op een positieve manier. Durf uit te spreken waar je je onzeker over voelt of wanneer je bang bent dat je partner anders zal reageren dan je hoopt. Het is heel spannend om te doen. Zou de ander je dan nog willen? Vaak herkent de ander zich in jouw onzekerheden of twijfels. Je partner heeft ook onzekerheden over zichzelf. Als jij erover durft te praten ziet hij dat meestal als een uitnodiging om daar ook naar jou toe open en eerlijk over te zijn. Als je weet dat je met elkaar verder wilt is het goed om het al snel te hebben over belangrijke onderwerpen als samenwonen of latten, wel of geen kinderen, je loopbaan, waar je wilt wonen, de rol van je familie in je leven, hoe om te gaan met verjaardagen, feestdagen, etc. Spreek je verwachtingen hierover uit en vraag naar de verwachtingen van je partner. Maak vanaf het begin van jullie relatie duidelijke afspraken met elkaar, zodat jullie later niet voor verrassingen komen te staan. Bewaak hierbij goed je grenzen. Hiervoor is het nodig dat je goed weet wat jij wilt. Je kunt bijvoorbeeld maar beter op tijd weten dat de ander absoluut geen kinderen wil, terwijl jij een heel sterke kinderwens hebt. Dit hoeft nog niet te betekenen dat jullie dan geen relatie kunnen blijven houden. Vaak kom je er met een creatieve oplossing wel uit, vooral als jullie veel om elkaar geven. Zorg dat je op tijd weet wat jullie behoeften zijn over jullie relatie, dan kunnen jij en je partner hier een keuze in maken. Er komen later geen verwijten dat je er niet eerder iets over gezegd hebt, of dat je je anders hebt voorgedaan.

2. Verdiep je gesprekken

Als je niet voldoende met elkaar praat weet je niet goed wat er speelt bij je partner en kun je uit elkaar groeien. Als dit te lang duurt kun je dit niet meer opvangen. Dan leef je allebei je eigen leven en ken je elkaar niet echt. Op den duur kan dit gaan wrikken en kiest misschien één van de partners ervoor om aan de relatie te werken – maar dan moet de ander meedoen – of deze te beëindigen.

Soms vinden partners het prima om zich niet in elkaar te verdiepen. Meestal hebben ze van huis uit niet geleerd om met elkaar te praten. In dat geval zal de relatie oppervlakkig blijven.

Meditatie

Praten met elkaar is te leren. Om te weten waarover je praat is het belangrijk om jezelf goed te kennen. Je moet weten wat je voelt en wat je behoeften zijn. Middelen die helpen om je in jezelf te verdiepen zijn bijvoorbeeld meditatie

of mindfulness, een dagboek bijhouden, lezen over bijvoorbeeld psychologie, zelfkennis, NLP e.d., of de hulp van een goede coach.

Door met elkaar te praten vindt verdieping plaats. Je voelt je gezien en je kunt goed op elkaar inspelen. De liefde gaat stromen en er is intimiteit.

Als je weinig tijd hebt spreek dan een tijd af waarop je met elkaar kunt praten en trek er een bepaalde tijd voor uit, bijvoorbeeld tijdens het avondeten. Als je kinderen hebt wacht dan tot de kinderen naar bed zijn. Neem de tijd voor elkaar.

Vertel over je dag en over wat voor jou belangrijk is. Vertel wat je raakte, wat je onzeker maakte, maar ook waar je blij van werd, en waarom. Zorg dat je naar elkaar luistert en laat merken dat je luistert. Laat de ander uitpraten en val elkaar niet in de rede.

Besteed aandacht aan je gevoelens. Als je je bijvoorbeeld rot voelt, onderzoek dan wat je precies voelt en hoe dat komt. Als je dat weet vraag je dan af wat je nodig hebt om je weer goed te voelen. Als je dat weet kun je erom vragen. Vraag de ander alleen te luisteren, zonder advies of oordeel, zodat je ‘het op een rijtje kunt zetten’.

Geef de ander de kans om voor zichzelf uit te zoeken hoe het voor hem is. Erken en vier jullie verschillen. Verwonder je erover.

Helderziende

Vaak zijn we geneigd de ander de verantwoordelijkheid te geven voor onze gevoelens. We hopen dat de ander aanvoelt wat we nodig hebben. Als dat niet gebeurt zijn we snel geneigd de ander te verwijten te maken. Als je zelf geen aandacht aan je gevoelens besteed kun je dat ook niet van een ander vragen. Je partner is geen helderziende.

Hij kan niet weten wat jij voelt, of van hem verlangt, als jij het hem niet vertelt.

Zeg wat je van een ander verwacht in plaats van wat je vindt dat de ander fout doet. Benoem wat de ander goed doet. Geef regelmatig een compliment. Probeer het maar eens. Je zal zien dat het je relatie ten goede komt.

3. Vind evenwicht tussen vrijheid en verbondenheid

Onderzoek wat jullie allebei leuk vinden in jullie relatie. Zorg dat jullie samen dingen doen die jullie allebei plezierig vinden. Plan bijvoorbeeld één of meer keer in de week een avond of dagdeel voor jullie samen. Zorg regelmatig voor intieme momenten in jullie relatie. Laat als jullie kinderen

Kinderen

hebben een oppas komen, of laat de kinderen bij iemand anders spelen of logeren, zodat jullie echt de tijd voor elkaar kunnen nemen.

Als je iets van je partner verwacht, breng het als een verzoek en vertel hem waarom dit belangrijk voor jou is. Zeg dit op een positieve manier. Zeg dus niet: ‘Ik zou het flauw vinden als je niet meegaat, want iedereen neemt zijn partner mee.’ Dat motiveert niet.

Zeg liever: ‘Ik zou graag willen dat je meegaat want ik voel me niet op mijn gemak bij deze mensen. Ik zou graag je steun willen. Ik denk dat we dan samen een heel leuke avond zullen hebben.’ Dan is de kans veel groter dat hij je verzoek accepteert en met je meegaat.

Als jullie alles samen doen loop je het risico dat jullie aan elkaar gaan trekken en dat je de ander verantwoordelijk maakt voor jouw welzijn. Dan kan er schuldgevoel of irritatie bij jou of de ander ontstaan. De balans klopt dan niet.

Sport

Zorg voor een eigen leven met je eigen sport of hobby’s, vrienden en vriendinnen. Als je dat niet doet heb je elkaar weinig nieuws te vertellen. Je gaat je afhankelijk van je partner voelen. Geef je partner de ruimte om zijn eigen hobby’s uit te oefenen met zijn eigen vrienden.

Als je partner het moeilijk vind dat je naast je relatie een eigen leven hebt, verwijt hem dan niet jaloers te zijn. Vraag waar hij bang voor is en praat hierover. Het is belangrijk dat je partner zich hierin gehoord voelt. Als hij merkt dat jij zijn onzekerheden serieus neemt en hier aandacht aan besteedt, voelt je partner zich hierin erkend. Hij houdt vertrouwen in je en kan je makkelijker ruimte geven om te doen wat jij wilt.

Zorg voor zoveel mogelijk financiële onafhankelijkheid. Als je partner jou financieel onderhoudt krijg je het gevoel dat je er iets ter compensatie tegenover moet zetten. Misschien wil je extra voor je partner zorgen, of heb je het gevoel dat je tekort schiet. Op deze manier krijg je een scheve verhouding. Dit wordt extra lastig als je relatie slechter gaat. Dan kost het je veel meer moeite om je van je partner los te maken. En doordat de verhouding scheef is heb je juist meer kans dat het minder goed gaat met je relatie.

Het is belangrijk dat je je ervan bewust bent dat jij en je partner gelijkwaardig zijn. Dat kan alleen als jij je onafhankelijk van je partner opstelt, maar ook als je partner onafhankelijk van jou is. Soms heb je elkaar nodig, zoals bij langdurige ziekte.

Als jullie kinderen hebben en jullie besluiten dat één van jullie minder gaat werken voor de kinderen, maak dan goede afspraken over de taakverdeling. Jullie moeten er allebei honderd procent achter staan. Evalueer jullie afspraken regelmatig.

4. Je kunt je partner niet veranderen

Vluchten in werk

Wil je graag dat je partner meer voor je doet, anders reageert en meer rekening met je houdt? In het begin van je relatie was je waarschijnlijk stapel verliefd op je partner en zag je zijn onvolkomenheden niet. Na verloop van tijd raak je aan je partner gewend en ga je hem steeds gewoner vinden. Weer een stap verder ga je waarschijnlijk merken dat je partner toch niet die prins op het witte paard is. Er kunnen wrijvingen en ergernissen tussen jullie ontstaan. Misschien loop je tegen grotere problemen aan, zoals afhankelijk gedrag, dominerend gedrag, vluchtgedrag in bijvoorbeeld werk, sport of hobby’s, of misschien zelfs verslaving of mishandeling.

Mogelijk zie je dat de ander zijn verantwoordelijkheden niet neemt. Ik kan me voorstellen dat je dat vreselijk vindt. Je doet op allerlei manieren je best. Je helpt hem, je smeekt, je bent lief, je bent kwaad. Wat je ook doet, hij verandert niet.

Wil je dat je partner anders reageert en frustreert je dat? Verwijt je hem luiheid, geen interesse, egoïsme, ongevoeligheid, etc.? Lopen jullie hierover te kibbelen, of hebben jullie zelfs ruzie? Je wilt hem niet kwijt, maar je zou graag willen dat hij anders was. Als hij zou veranderen zou je gelukkiger zijn. Herken jij je hierin?

Het is niet leuk om te horen, maar weet dat je de ander niet kunt veranderen! Hoe meer je aan hem trekt, des te meer weerstand je van hem krijgt. Hij verandert, maar juist in een richting die jij niet wilt, door jou je verwijten kwalijk te nemen. Een ander zal nooit veranderen omdat jij dat wilt. Iemand kan alleen veranderen als hij zelf de motivatie heeft om te veranderen. Meestal gebeurt dit pas als het water hem tot aan de lippen staat en de nood om te veranderen hoog is.

Vooral vrouwen hebben de neiging om hun partner te helpen als hij in de problemen zit. Onthoud dat hij dan zeker niet zal veranderen. Omdat jij hem helpt ziet hij er de noodzaak niet van in want hij wordt iedere keer weer gered door jou. Hij zal dus blijven doorgaan met problemen maken. De enige manier waarop jij dit kunt oplossen is door je partner te accepteren zoals hij is. Vervolgens moet je voor jezelf nagaan of je bereid bent om met hem door te gaan, of dat je hem los wilt laten. Dat wil niet zeggen dat je niet voor jezelf moet opkomen. Doe dat zonder verwijten. Vraag aandacht voor jouw gevoel en jouw behoeften. Dan kan de ander kiezen of hij aan jouw behoeften wil voldoen of niet.

Onderzoek wat de relatie je waard is. Als je besluit de relatie te beëindigen blijf toch met elkaar in gesprek, zeker als jullie samen kinderen hebben. Kinderen zijn heel gevoelig en hebben de neiging om de schuld van een slechte relatie van hun ouders, of van een scheiding bij zichzelf te zoeken. Voorkom dit en praat hierover met je kinderen.

Stop met redden, en stop met slachtoffer te zijn van je partner. Kies voor jezelf en zorg goed voor jezelf. Zoek steun bij anderen zodat je het niet alleen hoeft op te lossen.

5. Zoek bij problemen steun buiten je relatie

Zoek buiten je relatie iemand die je vertrouwt en met wie je je onzekerheden of problemen kunt bespreken. Als je problemen hebt lukt het soms niet om ze objectief te beoordelen.

Je hoeft je niet te schamen als je over je problemen vertelt aan iemand die je vertrouwt. Als je openhartig bent wordt de ander meestal ook openhartig. Iedereen heeft wel eens problemen en een luisterend oor bieden kost de ander meestal geen moeite. Vraag wel eerst of het uitkomt voordat je van wal steekt.

Voor sommige problemen hebben we een blinde vlek. Vaak lossen we ze op zoals we het altijd gedaan hebben, en komt het niet bij ons op om het op een andere manier te doen. Dan is het fijn als je je probleem met iemand kunt bespreken die je vertrouwt en die er op een andere manier tegenaan kijkt.

Een ander kan heel andere ideeën hebben over het oplossen van een probleem en jou helpen om tot andere inzichten te komen. Alleen het benoemen van een probleem kan al heel erg helpen. Het lucht al op als je er met iemand over kunt praten. Alleen door erover te praten ga je er vaak al anders naar kijken.

Praten met elkaar

Als er niemand is die je genoeg vertrouwt om je probleem mee te bespreken helpt het ook om net te doen alsof je zelf een buitenstaander bent. Je doet alsof je vanuit het standpunt van een ander naar je probleem kijkt. Je zult zien dat je er dan anders naar kijkt. Welk advies zou jij jezelf dan geven?

Soms helpt het ook om over je probleem te schrijven in bijvoorbeeld een dagboek. Tijdens het schrijven kun je jezelf een aantal vragen stellen. Wanneer is het probleem begonnen? Wat gebeurde er precies? Wat zie je jezelf doen? Wat is de rol van de ander? Hoe reageer jij daarop? Wat zou je anders kunnen doen? Zijn er nog andere oplossingen?

6. Zorg voor veiligheid en vertrouwen

Het is heel belangrijk dat je je veilig voelt bij elkaar en dat je vertrouwen in elkaar hebt. Pas dan durven jullie jezelf te zijn en alles wat nodig is te bespreken. Dat gaat niet als jullie verwijten hebben naar elkaar. Het lukt ook niet als de één over de ander vindt dat hij anders moet zijn dan hij is, want dan voelt hij zich niet geaccepteerd. Als de één zich aangevallen voelt door de ander zal hij ertegenin gaan of zich afsluiten. Het wordt dan alleen maar moeilijker om contact te krijgen. Gebruikt je partner geweld of intimidatie om van jou iets gedaan te krijgen? Zoek dan hulp. De kans dat het beter gaat wordt dan veel groter. Je hebt steun nodig om een keuze te maken tussen weggaan of blijven. Als je blijft is het belangrijk dat je goed weet hoe je kracht krijgt om de situatie te veranderen, en w