Zoeken

Welke voorwaarden werden er aan jou gesteld om liefde en waardering te krijgen?

Bijgewerkt op: 20 dec. 2019


Voorwaarden aan liefde

Zonder meer durf ik te stellen dat jouw ouders hun best hebben gedaan om jou zo goed mogelijk op te voeden.

Roept dit weerstand bij je op? Lees dan verder.

Vrijwel alle ouders worden gehinderd door hun grote of kleine angsten, onzekerheden, twijfels en negatieve overtuigingen.

Onze ouders willen het beste voor ons, maar vaak weten ze niet hoe ze dat kunnen bereiken. Ze roeien met de riemen die ze hebben en de kennis die voorhanden is. Hun worstelingen projecteren ze op ons.

Sommige ouders worden zo in beslag genomen door hun problemen dat ze geen of weinig tijd en ruimte voor hun kinderen hebben. Ze verwaarlozen hun kinderen, wijzen hen af, of mishandelen hen zelfs.

Opvoeden gaat meestal gepaard met aanmoediging en afwijzing, vaak in de vorm van beloning en straf. Ouders zijn zich vaak niet bewust van de effecten hiervan op hun kind.

Er worden voorwaarden gesteld om liefde en waardering te krijgen. Pas als we aan de verwachtingen van onze ouders voldeden konden zij ons belonen met liefde en aandacht. Als we tegen hun verwachtingen en verlangens ingingen werden we genegeerd of afgewezen.

Tijdens onze opvoeding hebben we geleerd de taal van onze ouders te spreken.

Onze ouders gebruikten de taal en uitdrukkingsvaardigheden die ze weer van hún ouders geleerd hebben. Dit aangevuld met wat ze er later aan wijsheden bij geleerd hebben.

Taal wordt niet alleen uitgedrukt in woorden, maar ook in houding, lichaamstaal en mimiek. Soms is gesproken taal in tegenspraak met lichaamstaal. Een zin kan bijvoorbeeld warm, hard of cynisch uitgesproken worden. De manier van uitdrukken kan een betekenis compleet veranderen.

Zonder woorden wordt er veel gezegd. Als iemand bijvoorbeeld zijn ogen wegdraait en een snuivend geluid naar ons maakt ervaren we dat als minachting en voelen we ons afgewezen. Als iemand daarentegen vriendelijk naar ons lacht en ons toeknikt ervaren we dat als aanmoediging. We voelen ons erkend in dat waar we mee bezig zijn en we zullen dit durven voortzetten.

Onze ouders waren zich meestal onbewust van wat hun houding en taal met ons deed. Ze deden wat henzelf was voorgedaan door anderen. Ze dachten dat ze het juiste deden. Ze gebruiken taal die hen vertrouwd is. Ze hebben geen idee van de werkelijke boodschap en de druk die zij daarmee op ons legden.

Hieronder vind je een lijst met onbewuste boodschappen van ouders en opvoeders, en wat het met hun kinderen doet.

Lees eens waar jij je in herkent. Welke invloed heeft dit nu nog steeds op jou?

1. Doe wat mij niet is gelukt!

Als onze ouders geen kans hebben gehad om in hun leven te doen wat ze werkelijk wilden gunnen ze dat hun kind. Ze geven hun kind de boodschap: Wees wie ik had willen zijn. Doe wat mij niet lukte. Ze doen dit met de beste bedoelingen, zonder zich te realiseren dat het niet het verlangen van hun kind is. Ze willen dat hun kind gaat sporten, zingen, muziek maken, schilderen of een studie gaat volgen waar ze zelf de kans niet voor gehad hebben. Het kind leert niet naar zijn eigen verlangens te luisteren. Het weet niet wat het met het leven wil en het heeft geen doel.

Wat hem te doen staat is zijn verlangens te onderzoeken en te doen wat hij werkelijk wil.

2. Wees perfect en faal nooit!

Ouders die perfectie nastreven projecteren dit op hun kind. Hun kind moet bewijzen dat zij perfect kunnen opvoeden. Het bewijs wordt geleverd als ze een perfect kind hebben.

Boodschappen die gegeven worden: Wees slim. Wees de wijste. Haal goede cijfers. Zorg dat je het ver schop in de maatschappij. Zorg dat je goed scoort, want dan ben je iemand! Wees de beste! Wees de snelste! Wees de mooiste! Dan ben ik trots op je!

Het kind ontwikkeld faalangst en schaamte als het niet bereikt wat zijn ouders van hem verwachten. Het zal de neiging hebben om zich te bewijzen ten opzichte van anderen. Stress en burn-out is een valkuil.

Het kind heeft te leren dat het niet erg is om niet de beste te zijn. En dat fouten maken oké is omdat je ervan leert.

3. Zet anderen op de eerste plaats!

Als ouders bang en onzeker in het leven staan zullen ze onbewust aan hun kind vragen om hun leven voor hen te leven. Onbewust zeggen ze: ‘Ik weet niet hoe het moet. Doe jij het voor mij.’

De boodschappen die zij uitzenden zijn: Zorg voor me! Help me! Luister naar me! Wees er voor mij! Maak me gelukkig! Laat me niet in de steek. Red me!

Het kind leert zichzelf op de tweede plaats te zetten. Het voelt zich pas gewaardeerd als het anderen helpen kan. Het gaat zich slachtoffer voelen van zijn situatie, maar weet er niet uit te komen. Het kan bindingsangst in relaties ontwikkelen omdat het bang is dat zijn energie weer opgeslorpt wordt door een ander.

Het kind mag leren dat het zijn wensen en verlangens erkent en mag verwezenlijken, en dat het hiervoor op mag komen.

4. Denk niet na, maar volg de regels!

Als ouders geleerd hebben alles klakkeloos en zonder na te denken volgens de regels te doen, zullen ze dat ook van hun kinderen vragen. Ze geven de boodschap: Doe zoals het hoort. Hou je aan de regels. Wees een voorbeeld. Eet met vork en mes. Spreek met twee woorden. Als je je aan de regels houdt hoor je erbij.

Kinderen leren zich timide en volgzaam te gedragen. Of ze worden opstandig en gaan ruzie zoeken.

Hun les is om hun creativiteit in te zetten en in te zien dat regels maar hulpmiddelen zijn.

5. Je bent niets waard!

Als ouders hun kinderen naar beneden halen of minachten doen ze dat omdat ze zelf een groot gebrek aan eigenwaarde hebben. Ze voelen zich onmachtig om hun kind iets bij te brengen of te leren. Ze stellen anderen als voorbeeld voor hun kind en vergelijken: ‘Kijk eens naar Marietje en Pietje. Zij helpen hun moeder wel! Zij kunnen wel rekenen. Zij kunnen wel voetballen. Zij kunnen piano spelen. Jij niet!’

Kinderen voelen zich minderwaardig ten opzichte van anderen. Ze durven geen hulp te vragen, bang om dom gevonden te worden.

Leerdoel: zelfacceptatie en om hulp vragen.

6. Wees dankbaar!

Als ouders niet weten wat liefde is omdat ze zelf nooit liefde kregen, zullen zij het hun kinderen ook niet kunnen geven. Ze weten niet hoe ze aandacht, een luisterend oor en troost kunnen bieden. In plaats van liefde geven zij vaak speelgoed, mooie kleren, lekker eten, dure vakanties en spullen, het kind mag alles doen en hebben wat geld kost. Maar dan moet het ook tevreden zijn en dankbaarheid tonen.

Het kind leert niet wat liefde is. Het zal moeite hebben om anderen liefde en waardering te geven.

De levensles is om echte liefde toe te laten.

7. Wees braaf!

Als ouders niet weten hoe ze hun kind kunnen verzoeken om bepaald gedrag te tonen gaan ze het eisen. Hun boodschap is: Doe wat ik je zeg! Wees gehoorzaam! Als je niet doet wat ik wil zwaait er wat! En God ziet alles, dus pas maar op!

Het kind leert om angst te hebben voor straf en voor hogere machten. Het zal zich onbegrepen voelen. Het zal mensen niet vertrouwen omdat het steeds dreiging voelt. Het zal zich voor anderen afsluiten.

Leerdoel is vertrouwen hebben in zichzelf en anderen.

8. Schaam je!

Als ouders zelf veel schaamte voelen willen ze voorkomen dat ze zich ook voor hun kinderen gaan schamen. Ze werken op het schaamtegevoel van het kind. Wat zij tegen hun kinderen zeggen: Wat zullen anderen over je denken? Ik vertel alles wat je doet aan je vader, de juf op school, de buren, de familie. Je zou je moeten schamen!

Uit schaamte en zelfbescherming zal het kind zich afsluiten voor de buitenwereld.

Het kind zal moeten leren zichzelf volledig te accepteren en dat het goed is zoals het is.

9. Wees niet nodig!

Als ouders grote problemen hebben kunnen ze weinig van hun kinderen verdragen. Ze hebben hun handen al vol aan zichzelf. Het kind krijgt de boodschap: Val me niet lastig! Vermaak je. Doe iets zinnigs. Ga spelen. Zoek het maar uit! Ga naar buiten. Ga weg!

Het kind voelt zich ongewenst, eenzaam en overbodig. Als het niet op een positieve manier aandacht kan krijgen zal hij het op een negatieve manier gaan zoeken. Het zal dan nog meer weerstand van de ouders krijgen en het krijgt daardoor nog meer bevestiging dat het niet gewenst is. Er is een grote kans dat het op den duur depressief wordt.

Het leerdoel is zelfcompassie.

10. Voel niet!

Als ouders zelf geleerd hebben om hun emoties te onderdrukken zullen ze van hun kinderen ook geen emoties verdragen. De boodschap die zij hun kinderen geven is: Stel je niet aan! Huil niet! Stop met boos zijn! Gedraag je! Wees geen watje! Doe normaal!

Als emoties niet geuit mogen worden gaan ze vastzitten in het lichaam. Op den duur zal dit klachten geven, zoals vastzittende spieren, hart en vaatziekten, kanker etc. Ook is er kans op paniekaanvallen of plotselinge emotionele uitbarstingen.

Deze kinderen moeten leren luisteren naar hun lijf en leren wat hun emoties hen te zeggen hebben.

Zie je dat gedrag van ouders vaak doorgegeven wordt aan hun kinderen?

Soms ontwikkelt een kind vanuit afkeer of ergernis gedrag dat niet hetzelfde is maar juist tegengesteld aan dat van de ouders. Het gedrag van de ouders kan bij hun kinderen een allergie opwekken voor dit gedrag.

Ook als andere mensen gedrag vertonen dat lijkt op het gedrag van de ouders van dit kind zullen zij hier veel afkeer voor voelen. Als zij hier geen inzicht in krijgen kan dit hun hele verdere leven doorwerken in hun relaties en op hun eigen kinderen.

Heb je problemen in de liefde? Val je op partners die niet goed voor je zijn? Lukt het je niet om emotioneel los te komen van je ex? Neem gerust contact op voor een gratis gesprek. In dit gesprek wordt duidelijk wat jij kan doen om je problemen in de liefde te overwinnen.

Klik hier en vul je gegevens in, of bel 06-24634802 dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.

Ontvang mijn gratis e-book:

Hoe bereik ik mijn partner?#liefde #waardering #beloning #straf #lichaamstaal #opvoeding #emotie #paniekaanval

74 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven