Zoeken

Hoe je zelfbeeld jouw partnerkeuze beïnvloedt

Bijgewerkt op: 17 feb. 2020


Hoe ons zelfbeeld onze partnerkeuze beïnvloedt

Hoe je zelfbeeld zich vormt

Je hebt en een beeld over wie je denkt te zijn en een beeld over wie je zou willen zijn. Er is een deel van jezelf dat je graag ziet en dat je graag aan anderen toont, omdat je weet dat anderen je hierom waarderen.

Je hebt ook een beeld van jezelf waar je liever niet naar kijkt. Dit is het deel dat in het verleden is afgekeurd door je ouders, verzorgers, leraren, vriendjes en vriendinnetjes. Het is het deel waarvoor je je bent gaan schamen.

Je omgeving bepaalde hoe je moest zijn en hoe je je diende te gedragen. Als je daarvan afweek werd je afgewezen. Het is moeilijk om naar dit deel van jezelf te kijken omdat er dan oude pijn van afwijzing naar boven komt.

In de loop van je leven heb je overtuigingen gevormd over hoe je bent en hoe je je moet gedragen. De meeste van deze overtuigingen zijn tijdens je opvoeding ontstaan. Vaak door beloning en straf.

Er zit als het ware een gordijn tussen de twee beelden die je van jezelf hebt. Vóór het gordijn bevindt zich het positieve beeld dat je graag aan de buitenwereld laat zien. Achter het gordijn zit het beeld waar je liever niet naar kijkt omdat je er pijn en schaamte over voelt.

Zelfbeeld

Als je een relatie aangaat wil je dat je partner een positief beeld van je krijgt. Je doet je best om het positieve deel, dat zich voor het gordijn bevindt te tonen.

Het deel achter het gordijn laat je het liefst verborgen. Je bent bang dat dit deel ontdekt wordt en dat je er opnieuw om afgewezen zal worden.

Het kost energie om dit deel verborgen te houden. Als je moe bent of niet lekker in je vel zitten lukt dat je minder.

Als je partner gedrag vertoont dat je van jezelf niet kan accepteren, zal je dat in hem ook afwijzen. Je pikt dit gedrag niet van hem. Ruzies in relaties gaan hier vaak over. De één maakt de ander verwijten. In feite gaat het over iets dat je jezelf ook niet toestaat. Je doet je best om je aan te passen aan verwachtingen van de buitenwereld. Dus eis je dit van je partner ook.

Ga eens onderzoeken wat je in jezelf afwijst. Kun je hier anders naar kijken? Ben je in staat zijn om dit deel van je zelfbeeld wel te accepteren? En zou je dan beter in staat zijn om je partner te accepteren?

Hoe je tot overtuigingen over jezelf komt

Diep in jezelf zit nog steeds de herinnering van het afgewezen kind dat je ooit was. Naast de liefde die je kreeg ben je in je kindertijd door je ouders en verzorgers vaak afgewezen om negatief gedrag. Je kreeg verwijten of straf. Je werd niet begrepen of mishandeld.

Een meisje wil als kind bijvoorbeeld spelen, maar haar ouders willen rust. Ze krijgt het verwijt dat ze luidruchtig is en dat ze stil moet zijn. Als ze niet stil is worden haar ouders boos.

Het meisje heeft liefde en waardering van haar ouders nodig, maar dat krijgt ze niet als ze druk speelt. Ze voelt zich afgewezen en verdrietig. Ze leert dat haar ouders niet boos op haar worden als ze rustig in een hoekje gaat zitten lezen. Ze raakt ervan overtuigd dat er iets mis met haar is als ze spelen wil.

Haar ouders zien niet dat het meisje haar best doet voor hen. Ze gaan verder met hun eigen dingen en hebben geen last meer van haar.

Het meisje leert dat druk gedrag niet gewenst is, dat haar ouders niet meer boos zijn als ze gaat lezen, maar dat ze haar ook niet waarderen om wat ze voor hen doet.

Diep in haar hart hoopt ze dat haar ouders blij zijn omdat ze zich aanpast. Ze hoopt op een knuffel omdat ze haar ouders helpt. Ze voelt zich verdrietig en eenzaam. Ze besluit een volgende keer nog meer haar best te doen zodat haar ouders haar wel hun liefde en waardering geven.

Hoe je hoop vestigt op een liefdespartner

Bij gebrek aan liefde en waardering van je ouders blijf je hier je hele leven naar zoeken. Diep in je zit nog steeds het eenzame en verongelijkte kind dat snakt naar liefde en erkenning. Je vestigt je hoop op een liefdespartner.

Je leerde dat liefde voorwaardelijk is. Je bent ervan overtuigd dat je voor liefde je best moet doen. Als je iemand vindt die bereid is om met heel zijn hart van je te houden kan je dat eigenlijk niet geloven.

Liefde is niet iets dat makkelijk te krijgen is. Voor liefde heb je altijd je best moeten doen. Liefde is iets dat je moet winnen.

Dat is de reden dat je een 'foute' partner kiest. Je gelooft namelijk dat je niet zomaar liefde verdient. Voor liefde moeten je vreselijk je best doen en hard werken.

Vervolgens ben je bang dat je partner ontdekt dat er iets mis met je is. Het is veiliger om hem op afstand te houden. Stel je voor dat hij ontdekt dat je niet bent zoals je je voordoet. Hij zou je kunnen verlaten. Dan krijgen je opnieuw de bevestiging dat je niet deugt.

Je probeert een middenweg te vinden tussen je best doen voor liefde en afstand houden. Je hoopt dat hij op een dag ontdekt dat je wel liefde waard bent en dat hij je alles geeft wat je nodig hebt.

Je kiest een partner die net als jij gebutst en gehavend door zijn jeugd heen is gekomen. Ook hij zal zijn schaamte over zichzelf willen verbergen. Ook hij houdt jou op afstand. Net als jij snakt hij naar liefde terwijl hij gelooft dat hij dat niet verdient.

Hoe we elkaar straffen om liefde te krijgen

Twee partners wijzen elkaar af om het deel achter het gordijn. Ze wijzen elkaar af om wat ze in zichzelf niet accepteren. De één verbiedt de ander gedrag dat hem of haar ooit verboden was en bestraft dit door de ander af te wijzen. Het gaat zoals ze het allebei ooit leerden.

Achter het gordijn

Dat gaat ten koste van intimiteit. Ze durven elkaar niet te laten zien wie ze denken te zijn. Daarom houden ze afstand.

Dus in het kort: Als je niet doet wat een ander wil krijg je straf. Dus als een ander niet doet wat jij wilt geef je straf. Soms gaat dit onbewust. Dit is het spel van bindingsangst en verlatingsangst. Man en vrouw kiezen elkaar hierop uit. Dit is het spel dat je kent uit je jeugd en dat je herhaalt totdat je besluit om eruit te stappen.

De manier van afwijzen kan allerlei vormen aannemen. Het is wat je in de loop van je leven geleerd hebt: negeren, boos worden, geweld gebruiken, schreeuwen, huilen, klagen, uitlachen, weglopen, dreigen, commanderen en nog veel meer. Soms gaat het heel subtiel en is het bijna niet te herkennen.

Ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat wij mensen voor bijna alles wat we doen om te kunnen overleven een voorbeeld aan onze ouders nemen. Hoewel we misschien denken dat het anders is. Maar geen enkele ouder maakt met opzet fouten.

Ouders hebben niet geleerd hoe ze kunnen opvoeden. Ze doen wat ze geleerd hebben in de loop van hun leven. In ouders zit ook een gekwetst kind dat liefde probeert te krijgen, óók van hun kinderen. Als ze niet geleerd hebben om dit op een positieve manier te krijgen gaan ze liefde eisen en geven ze beloning en straf. In het ergste geval gebruiken ze geweld zoals slaan of seksueel misbruik.

Straf, geweld en manipulatie zijn manieren om een ander iets te vragen omdat je niet weet hoe je het op een positieve manier kunt krijgen, en omdat je niet gelooft dat je zelf liefde verdient. Het zijn wanhoopspogingen om te krijgen wat je nodig hebt. Om vooral maar niet te voelen wat je in jezelf afwijst.

Hoe dit patroon te doorbreken

Waar je nu naartoe moet gaan is om het proces van belonen en straffen te doorbreken. Dit doe je door naar het stuk achter het gordijn te kijken, hoe lastig het ook is, want je zal naar je schaamte moeten kijken.

De stap die daarop volgt is dat je jezelf gaat vergeven. Dit kan je pas doen als je degenen die jou gekwetst hebben leert begrijpen en kunt vergeven.

Hierdoor ga je begrijpen dat je niet werkelijk miskend bent, maar dat de ander – hoe moeilijk het soms is om te geloven – niet anders kon dan jou afwijzen om zelf liefde te krijgen.

Ontvang mijn gratis e-book: Hoe bereik ik mijn partner?#belonen #straffen #schaamte #afwijzing #waardering #kindertijd #zelfbeeld #foutepartner

3.617 weergaven0 opmerkingen